Sistemi prozora i vrata sa termo prekidom

Ako vam je potrebna velika toplinska snaga, rješenje su prozori i vrata s prekidanim toplinskim mostovima.

Termo 50

Ako vam je potrebna velika toplinska snaga, rješenje su prozori i vrata s prekidanim toplinskim mostovima.

Karakteriziraju ga manje dimenzije profila, zadržavajući većinu svojstava potrebnih za izradu kvalitetnog prozora.

Namijenjen je za ugradnju kao prozor na vanjsku fasadu, jer ima dobra svojstva toplinske izolacije.

Termo 65

Termo 65 Pro je prozor koji stvaramo od Feal Termo 65 ALU profila.
Namijenjen je za ugradnju kao prozor na vanjsku fasadu, jer ima dobra svojstva toplinske izolacije.

Termo 65 je profil s prekinutim toplinskim mostom, odnosno toplina ne izlazi iz zgrade preko metalnih površina profila, već prekine prijenos topline kroz izolacijski materijal.

Termo 85

Termo 85 Pro je prozor koji stvaramo od Feal Termo 85 ALU profila.

Termo 85 je profil s prekinutim toplotnim mostom.

To znači da toplina ne izlazi iz zgrade kroz metalne površine profila, već da prijenos topline prekida izolacijski materijal.